Guidelines for Financial Assistance for representing your country

  1. No financial help to be given for gear and equipment.
  2. If an athlete represents their country and there is a shortfall in expenses, then financial help can be applied for.
  3. If an athlete represents Wales in a Masters event, where no financial help is given by WA, then half the travel expenses can be claimed.
  4. If an athlete represents Great Britain and there is a shortfall in expenses, then special consideration for financial help can be applied for.
  5. Any athlete wishing to apply for financial help must submit a request in writing to the club secretary (up to a limit of £100 in a financial year).
  6. The decision of the committee is final regarding the awarding of financial help.

Ffi Aelodaeth 2012-2013 yn daliadwy / Membership Fees now due for 2012-2013

ATGOFFIAD :MAE’R FFI AELODAETH YN DALIADWY ERBYN DIWEDD MIS YMA

REMINDER:MEMBERSHIP FEES ARE DUE BY THE END OF THIS MONTH

ARGRAFFWCH FFURFLEN AC ANFONWCH EICH TALIAD I MEWN RWAN

PRINT OFF A MEMBERSHIP FORM & SEND IN YOUR PAYMENT NOW

(Does DIM angen cwblhau ffurflen Athletau Cymru eleni os ydych yn aelod o’r clwb ynbarod)

(NO need to complete a Welsh Athletics form this year if you are already a club member)

Mae ‘na gategori newydd “cymdeithasol” i’r aelodau sydd yn gwirfoddoli ac eisiau bod yn aelod ond ddim yn gallu rhedeg, mae’r ffi am flwyddyn dim ond yn £5. Holwch Jenny os oes gennych ddiddordeb.

There is a new “social” category of membership for members who volunteer and want to be a member of the club but don’t run, the annual fee is only £5, ask Jenny if interested.