Adroddiad Ras Ffordd a Ffridd Aberdaron Race Report 2106.

Categories: Road News

Cymerodd y nifer uchaf erioed o  redwyr ran yn y rasus eleni, dros 200. ‘Roedd yna 62 yn y Brif Ras, yn cynnwys Malcolm R Jones, Eryri, enillydd y ras gyntaf yn 1984. ‘Roedd hi’n noson gymylog efo awel, felly ddim rhy boeth i’r rhedwyr.

There was a record number of runners, over 200, taking part in the Aberdaron Races. Running conditions were ideal, the sunny afternoon having given way to a cloudy evening with a pleasant breeze. There were 62 runners in the main race, including Malcolm R Jones, ERYRI, winner of the first race in 1984.
Prif Ganlyniadau/Main Results: Merched/Ladies 16+,  1st Diane Bygrove, Wilmslow,  64.43 (13th Overall);  2nd  Einir Owen, Uwchmynydd,  71.39 (1st Local, 27th Overall) ; 3rd , Jeanaine Lewis, Pentir, 75.14 (35th Overall) . Dynion/Men 16+,  1st Chris Phillips, Shrewsbury, 51.39;  2nd Dylan Griffiths, Hebog, 53.37;  3rd Malcolm Davies, Penmorfa, Hebog, 56.17;  4th Dan Book-Sutton, Edern, 58.42;  5th Dylan Thomas, Tudweiliog, 58.48;  6th Aled Owen, Aberdaron, 60.44 (1st Local & V40);  7th Steven Walker, Chester, 61.49 (2nd V40);  8th Bryn Russell, Pwllheli, 63.00;  9th Iwan Edgar, Abererch, Eryri, 63.27 (3rd V40);  10th Huw Halls, Northampton, 63.58;  11th Llyr ap Gruffydd, Aberdaron, 63.59 (2nd Local);  12th Emlyn Roberts, Eryri, 64.14 (4th V40).
Canlyniad llawn y Brif Ras wedi’i atodi.  Full Race Results attached.

Emyr Davies.

 

Aberdaron2016Canlyniadau

Leave a Reply