Aelodaeth 2016-17

Mae hi’n adeg yna’r flwyddyn eto! Ffi aelodaeth i’w dalu cyn diwedd y mis plis.
Os ydych yn bwriadu talu ar lein, buaswn yn ddiolchgar os gallwch adael i mi wybod trwy ebost neu neges ar Facebook.
£30 oedolyn; £5 o dan 18.

* Ail hawl – mae’r rheolau wedi newid yn glyn a aelodaeth ail hawl. Cyswlltwch am fwy o wybodaeth.
Diolch

Membership 2016-17

It’s come round again! Membership fees are due before the end of the month please.
If you are intending to pay via bank transfer, it would help me alot if you could send me a quick email or message via Facebook.
£30 adult; £5 under 18

* Second claim – the rules have changed regarding second claim membership. Please get in contact for further information.
Thanks

Leave a Reply