Club kit modelled for sale – by Eryri legend…

Newly re-re-re-recruited member (is it for the second or third time – we’ve lost count?!), Emlyn look-at-those-gastrocs Roberts of Dwygyfylchi, models the new Eryri kit at the FRA Relays in Church Stretton last weekend.

Vests @ £15, shorts £10, vest & shorts £22.50

Eryri Hoodies also available @ £20

Purchases/enquiries from Ellie on 07789061648

NB Trendy matching fell shoes sadly not available here!

Club kit modelled for sale – by Eryri legend…

Newly re-re-re-recruited member (is it for the second or third time – we’ve lost count?!), Emlyn look-at-those-gastrocs Roberts of Dwygyfylchi, models the new Eryri kit at the FRA Relays in Church Stretton last weekend.

Vests @ £15, shorts £10, vest & shorts £22.50

Eryri Hoodies also available @ £20

Purchases/enquiries from Ellie on 07789061648

NB Trendy matching fell shoes sadly not available here!

Special General Meeting – Tues 11th Sept – Y Caban

Dear Members,

It is my duty as Chairman to advise you that a Special General Meeting of the Eryri Harriers is to be convened.

At a recent meeting, the Club Committee, with some regret, voted to decline the membership of an individual. In such circumstances an individual has the right as per the Club Constitution to request an SGM.

The meeting will be held at 7pm on Tuesday 11thSeptember 2012 at Y Caban, Brynrefail.

All members are eligible to vote, however Social and Honorary Members may not.

If you require further information please contact me directly.

Craig Jones,

Club Chairman.


Annwyl Aelodau,

Mae’n ddyletswydd arnaf fel Cadeirydd i’ch hysbysu fod Cyfarfod Cyffredinol Arbennig o Glwb Rhedwyr Eryri wedi ei alw.

Mewn cyfarfod diweddar o Bwyllgor y Clwb, pleidleisiwyd gyda gofid i wrthod aelodaeth i unigolyn. Dan amgylchiadau o’r fath, ac yn ol Cyfansoddiad y Clwb, mae gan yr unigolyn yr hawl i apelio mewn CCA.

Cynhelir y CCA am 7.00 nos Fawrth, 11eg o Fedi 2012 yn Y Caban, Brynrefail.

Mae hawl gan bob aelod i bleidleisio, ond ni all Aelodau Cymdeithasol nac Aelodau Anrhydeddus wneud hynny.

Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch a mi yn uniongyrchol.

Craig Jones,

Club Chairman.

Ffi Aelodaeth 2012-2013 yn daliadwy / Membership Fees now due for 2012-2013

ATGOFFIAD :MAE’R FFI AELODAETH YN DALIADWY ERBYN DIWEDD MIS YMA

REMINDER:MEMBERSHIP FEES ARE DUE BY THE END OF THIS MONTH

ARGRAFFWCH FFURFLEN AC ANFONWCH EICH TALIAD I MEWN RWAN

PRINT OFF A MEMBERSHIP FORM & SEND IN YOUR PAYMENT NOW

(Does DIM angen cwblhau ffurflen Athletau Cymru eleni os ydych yn aelod o’r clwb ynbarod)

(NO need to complete a Welsh Athletics form this year if you are already a club member)

Mae ‘na gategori newydd “cymdeithasol” i’r aelodau sydd yn gwirfoddoli ac eisiau bod yn aelod ond ddim yn gallu rhedeg, mae’r ffi am flwyddyn dim ond yn £5. Holwch Jenny os oes gennych ddiddordeb.

There is a new “social” category of membership for members who volunteer and want to be a member of the club but don’t run, the annual fee is only £5, ask Jenny if interested.