SMR, 1st December, 1030

Dydd Sul 1af Rhagfyr / Sunday 1st December, 1030am

Celebrating Jeremy Williams birthday. A strange 7 mile loop for this weekend’s SMR – meeting at 1030 at the top of the Marchlyn Mawr – Dinorwic road (GR: 598631). The route will head for the infamous summit of Parc Drosgl before looping around Moelyci with the option of heading for the summit, finishing off with a climb up the legendary Bwlch Rhiwen and back to Marchlyn.

Drinks at Caban afterwards
.SMR 1 Rhagfyr 2013

Sunday Morning Run 24/11

S’no’fun, Sunday Morning run, 24th November, 10.20 for a 10.30 start.

 

Royal Victoria Hotel, Llanberis, far/south end of car park.

http://www.theroyalvictoria.co.uk/directions.html

Park where you can in Llanberis and meet at the Vic.

 

Eira cyntaf, first snow, premiere neige,

not the first on the tops this year, but perhaps your first touch ?

 

An easy run up Yr Wyddfa, Snowdon and back, 16km/1000m.

 

Forecast is sunny, gentle N-E’erly breeze. Llanberis 6C, summit 0C !

http://www.yr.no/place/United_Kingdom/Wales/Llanberis/hour_by_hour_detailed.html

 

Bring bumbag, hat, gloves, extra layer, studded fell shoes.

 

Re-fuelling afterwards at Pete’s-Eats, Llanberis, ~1pm. Jeremy.

Club Training

Following a review of the club training nights by the new Training Coordinator (Rob Samuel), the training sessions have been decided upon.

The sessions will be…

Monday evenings

6.15pm- Meeting at The Heights Carpark, Llanberis.  

The session will be open to everyone, from newbies to people who have been training for years.  It doesn’t matter what your ability is, the session will cater for everybody and be all inclusive and a chance to meet lots of like-minded people, improve your fitness and have fun in the process. The session will be varied each week, between flat sessions on the cycle track, hill reps and grass sessions.

This will compliment the existing night…

Thursday Night Hill Session

Meet at The Surgery at 7.15pm (GR580600).

Between 60 and 90 minutes. In the dark depths of winter the run is usually made up of a circuit of street-lit, hilly roads from the centre to the outskirts of Llanberis.

All levels are catered for as there is a ‘re-group’ at the top of each hill!  After the clocks change in late March the runs go further into the mountains as the evenings get lighter. The group is usually between 5 and 10 runners; Eryri members, prospective members and friends are all welcome.

Sunday Morning Runs

The popular winter 10.30am social trots will be starting up again soon, details to be advertised, but believed to be the first one on the 1st Dec.  watch this space!

 

Junior racing news

 

Junior training update:

Sessions every Sunday up to 4th August except 14th July.  Break then until September 8th.

 

Junior races:

6th July – Moel Siabod

20th July – Snowdon

24th July – Race the train

27th July – Push up the Pincyn (near Ruthin)

3rd August – Y Garn

 

Enjoy,

Paul Jenkinson,

Junior Coach.

 

 

SMR – Sunday 5th May

10.30am Sunday 5th May – Capel Curig Car park behind Joe Brown

 

Route onto Glyderau, taking in Craig yr Ogof and Foel Goch (the peak East of Llyn Caseg Fraith), return same route. 

About 2 hours at easy pace – with option of faster runners continuing on to Glyder Fach.

If car park full possible to Park on verge W of Plas y Brenin by Llyn Mymbyr with 5 minute jog along path to start of run.

 

Trefor

SMR 27/1/13

SMR 27/1/13  10.30
Meet at Rhyd Ddu – Y Garn / Nantlle Ridge start point: GR566526.

 

Unsure of route thus far, if weather good then either over Nantlle Ridge or rear of Mynydd Mawr, if weather bad then some classic loops through Beddgelert woods.

If weather is good it’ll be a perfect chance to recce part of Ras Pedol Pennant (15/06) or Ras Tal y Mignedd (18/06). If not then a good blast around the Beddgel loops.

More info:

http://www.facebook.com/pages/Rhediadau-Eryri-Boreau-Dydd-Sul-Eryri-Sunday-Morning-Runs/365030306923008

SMR – 13th January

Cnicht Loops 8k or 11k

This week’s SMR is as usual at 10.30am. – meet at the old quarry car park, Gelli-Iago SH 633 485.

Route – Gelli-Iago, Bwlch Y Battel, Cnicht (690m), Llyn Yr Adar, Llyn Llagi, Gelli-Iago (8k/450m).

Longer loop continues from Llyn Yr Adar, through Llynnau’r Cwn, Ysgafell Wen, Llyn edno, Hafodydd Brithion, Gelli-Iago (11k/510m).

Post run refreshments at Caffi Gwynant (no phone signals).

Your host this week: Jeremy Williams jemuk@btinternet.com
Facebook page dedicated to these Sunday Runs, and some of the photos taken by members are posted there. http://www.facebook.com/pages/Rhediadau-Eryri-Boreau-Dydd-Sul-Eryri-Sunday-Morning-Runs/365030306923008?ref=ts&fref=ts

SMR – Sun 9th December – Llyn Elsi Training Trot

Sunday Morning Run – 9th December – 10.30am. Llyn Elsi Training Trot
5 miles. Using most of the popular Llyn Elsi race route (believed last run in 2000).
Start rear of St Marys Church, Betws Y Coed.
Please park at or beyond the railway station car parks to avoid annoying the church service goers and Cotswold shoppers.

This isn’t a race, but the word on the street is that some are going to run as fast as they can.

Your hosts this Sunday – Steve Jones and Craig Jones

Eryri Harriers Sunday morning social / training runs

Darllenwch yr isod / Read below,

Trydydd rhediad dydd Sul 18fed Tachwedd Ffordd Bryn Pistyll yn Llanllechid (GR: 6232 6825) am 10:30 / Third run this Sunday 18th November at 10:30 from Bryn Pistyll Road in Llanllechid (GR: 6232 6825) for 10:30.

Yn gorffennol bu Rhedwyr Eryri, diolch i rai fel Jeremy Williams a Steve Barnard yn cynnal sesiynau rhedeg ar foreau Sul. Roedd y rhaion yn achlysuron ymarfer gydag elfen gymdeithasol ac yn amrywio lleoliadau. Aeth yr arfer i’r gwellt, felly penderfynnodd nifer ohonom bod yr arfer yn un gwerth ei atgyfodi er mwyn:

  1. Gweld gogoniannau Eryri yn hamddenol;
  2. Cymdeithasu ar foreau Sul – ond dim yn rhy fore rhag ofn bod yna ambell i nos Sadwrn hegar wedi bod;
  3. Cyflwyno aelodau newydd i redeg (boed fynydd lwybr neu lôn).

Ryw awr a hanner i ddwy fydd hyd yr amser y bwriedir ei gymryd (efallai ychydig yn hirach weithiau) ac yn hamddenol h.y. mor ara deg a’r un slofaf ar y diwrnod. Bydd pawb yn cael cyfle i nabod ei gilydd – dim hyfforddi caled. Bydd grwp o’r aelodau yn eu tro yn trefnu lleoliadau, gyda golwg ar grwydro cymaint o fannau gwahanol â phosib o Gonwy i Drefor ac o Rosgadfan i Groesor.

Mae’r tabl yn y dogfen i’r dde yn rhestru’r dyddiad, amser a lleoliad ac e-bost yr un sy’n gyfrifol am y diwrnod. Bydd y wefan a’r e-bost wythnosol yn ailgadarnhau y manylion bob wythnos. Os byddwch yn bwriadu dod i redeg ar unrhyw un o’r dyddiadau e-bostiwch yr un sy’n gyfrifol i ddweud, ond fel arall gallwch ymddangos a gobeithio bydd pawb yno heb fynd hebddoch chi.

Fel arfer, byddai’n ddoeth dod â bag canol gyda’r pethau arferol ynddo fo – ac ychydig o bres efallai rhag ofn y bydd gofyn i stopio mewn caffi a ballu.


In the past the Eryri Harriers thanks to members such as Jeremy Williams and Steve Barnard religiously organised Sunday morning social / training / exploratory trail and fell runs, following a hiatus of a few years it has been decided to restart these legendary runs for the purpose of:

  1. Exploratory morning runs of classic Snowdonia areas;
  2. A bit of social moidering on Sunday mornings—not too early considering possible events the night before!;
  3. Introducing new members to the wonders of running (so could be fell, trail or road).

These runs will roughly last between 1.5-2hrs (sometimes longer) and the pace will be very relaxed, i.e. As relaxed as the slowest member of the day, again the idea being to meet the three purposes above so by no-means a hardcore training session. A group of Eryri members will host the runs with the idea to open it up to a large an area of Snowdonia as is possible, so from Conwy to Trefor and from Rhosgadfan to Croesor.

The table in the word document on the right lists the date, the time, the location and the e-mail address of the day’s host. The club website as well as the weekly e-mail will reconfirm all these details per week, if you definitely think you’ll be attending then please e-mail the week’s host, but otherwise just turn up as you please.

As is usual, if you prefer bring a bumbag with all normal ingredients as well as some cash for a cafe stop if you please.