Ras Nadolig Eryri! Diwrnod gwych gyda thywydd braf iawn.  Nifer fawr o redwyr mewn gwisg ffansi trawiadol iawn!

Ras yn cychwyn o Westy’r Fic ac yna ymlaen am Amgueddfa Lechi ac wedyn o gwmpas y llyn ac yn ôl i orffen yn y Fic.  Cyfanswm o bump deg pedwar o redwyr.  Diolch yn fawr unwaith eto i staff y Fic am adael i’r clwb gael cynnal y ras yno ac am baratoi’r lluniaeth ar ddiwedd y ras.

Lluniau a chanlyniadau isod.

Eryri Xmas Race Results!  Great day, with excellent weather conditions.  High number of fancy dress runners in striking costumes!

Race commenced from the Victoria Hotel, then onwards past the Slate Museum & around the lake then back to the Vic.  Total of fifty four runners.  Thanks again to the staff of the Victoria Hotel for letting the club use their facilities and for providing the refreshments at the end of the race.

Photos and race results below.

 

Xmas run photo two Xmas Race Results Senior Xmas Race Results Children Fancy dress photo 1-2

Leave a Reply