Eryri Harriers Sunday morning social / training runs

Categories: Training News

Darllenwch yr isod / Read below,

Trydydd rhediad dydd Sul 18fed Tachwedd Ffordd Bryn Pistyll yn Llanllechid (GR: 6232 6825) am 10:30 / Third run this Sunday 18th November at 10:30 from Bryn Pistyll Road in Llanllechid (GR: 6232 6825) for 10:30.

Yn gorffennol bu Rhedwyr Eryri, diolch i rai fel Jeremy Williams a Steve Barnard yn cynnal sesiynau rhedeg ar foreau Sul. Roedd y rhaion yn achlysuron ymarfer gydag elfen gymdeithasol ac yn amrywio lleoliadau. Aeth yr arfer i’r gwellt, felly penderfynnodd nifer ohonom bod yr arfer yn un gwerth ei atgyfodi er mwyn:

  1. Gweld gogoniannau Eryri yn hamddenol;
  2. Cymdeithasu ar foreau Sul – ond dim yn rhy fore rhag ofn bod yna ambell i nos Sadwrn hegar wedi bod;
  3. Cyflwyno aelodau newydd i redeg (boed fynydd lwybr neu lôn).

Ryw awr a hanner i ddwy fydd hyd yr amser y bwriedir ei gymryd (efallai ychydig yn hirach weithiau) ac yn hamddenol h.y. mor ara deg a’r un slofaf ar y diwrnod. Bydd pawb yn cael cyfle i nabod ei gilydd – dim hyfforddi caled. Bydd grwp o’r aelodau yn eu tro yn trefnu lleoliadau, gyda golwg ar grwydro cymaint o fannau gwahanol â phosib o Gonwy i Drefor ac o Rosgadfan i Groesor.

Mae’r tabl yn y dogfen i’r dde yn rhestru’r dyddiad, amser a lleoliad ac e-bost yr un sy’n gyfrifol am y diwrnod. Bydd y wefan a’r e-bost wythnosol yn ailgadarnhau y manylion bob wythnos. Os byddwch yn bwriadu dod i redeg ar unrhyw un o’r dyddiadau e-bostiwch yr un sy’n gyfrifol i ddweud, ond fel arall gallwch ymddangos a gobeithio bydd pawb yno heb fynd hebddoch chi.

Fel arfer, byddai’n ddoeth dod â bag canol gyda’r pethau arferol ynddo fo – ac ychydig o bres efallai rhag ofn y bydd gofyn i stopio mewn caffi a ballu.


In the past the Eryri Harriers thanks to members such as Jeremy Williams and Steve Barnard religiously organised Sunday morning social / training / exploratory trail and fell runs, following a hiatus of a few years it has been decided to restart these legendary runs for the purpose of:

  1. Exploratory morning runs of classic Snowdonia areas;
  2. A bit of social moidering on Sunday mornings—not too early considering possible events the night before!;
  3. Introducing new members to the wonders of running (so could be fell, trail or road).

These runs will roughly last between 1.5-2hrs (sometimes longer) and the pace will be very relaxed, i.e. As relaxed as the slowest member of the day, again the idea being to meet the three purposes above so by no-means a hardcore training session. A group of Eryri members will host the runs with the idea to open it up to a large an area of Snowdonia as is possible, so from Conwy to Trefor and from Rhosgadfan to Croesor.

The table in the word document on the right lists the date, the time, the location and the e-mail address of the day’s host. The club website as well as the weekly e-mail will reconfirm all these details per week, if you definitely think you’ll be attending then please e-mail the week’s host, but otherwise just turn up as you please.

As is usual, if you prefer bring a bumbag with all normal ingredients as well as some cash for a cafe stop if you please.