Ffi Aelodaeth 2012-2013 yn daliadwy / Membership Fees now due for 2012-2013

Categories: Membership News

ATGOFFIAD :MAE’R FFI AELODAETH YN DALIADWY ERBYN DIWEDD MIS YMA

REMINDER:MEMBERSHIP FEES ARE DUE BY THE END OF THIS MONTH

ARGRAFFWCH FFURFLEN AC ANFONWCH EICH TALIAD I MEWN RWAN

PRINT OFF A MEMBERSHIP FORM & SEND IN YOUR PAYMENT NOW

(Does DIM angen cwblhau ffurflen Athletau Cymru eleni os ydych yn aelod o’r clwb ynbarod)

(NO need to complete a Welsh Athletics form this year if you are already a club member)

Mae ‘na gategori newydd “cymdeithasol” i’r aelodau sydd yn gwirfoddoli ac eisiau bod yn aelod ond ddim yn gallu rhedeg, mae’r ffi am flwyddyn dim ond yn £5. Holwch Jenny os oes gennych ddiddordeb.

There is a new “social” category of membership for members who volunteer and want to be a member of the club but don’t run, the annual fee is only £5, ask Jenny if interested.