Lift offered from Llanber to Llanllechid Sunday morning 10am

Categories: Mountain Running News

Helo pawb,

Gan fy mod i’n rhydd ar ddydd Sul o 9.45 ymlaen dwi’n gallu cynnig lifft i rywun sy’ isio teithio o Lanber i Lanllechid i fynd i’r hyfforddiant (ac yn ol).

Ffoniwch os dach chi isio lifft 🙂

07999 527584 neu 01286 870812


Hi everyone,

I can offer a lift from Llanberis to Llanllechid and back to anyone who wants to go to Gary’s training session in Llanllechid on Sunday.

Phone me if you want a lift 🙂

07999 527584 or 01286 870812

Jenny Heming