Cytunwyd ar y fersiwn cyfredol y cyfansoddiad clwb yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd yn Y Caban, 7pm, ar 12 Tachwedd, 2012

Constitution Welsh AGM 121112