Ras 10K Rhostryfan

Categories: Road News

Ras 10K Rhostryfan – nos Fercher 6ed o Fai.

Wrth lwc yr oedd y glaw wedi cilio ac yn noson reit fwyn i tua hanner cant o redwyr a ddaeth i gystadlu i Rostryfan.  Rob Samuel a Gwyn Owen oedd yn arwain y criw i fyny yr allt serth am Rosgadfan ac yna ymlaen i Fron, lawr am Garmel cyn dilyn lon cul a throellog nôl i lawr yn ôl am Rostryfan.

Cyn bellad â mae rasus lon yn y cwestiwn yr oedd yn lwybr difyr iawn gyda llawer o siawns i’r rhedwyr fynd heibio ei gilydd yn ystod gwahanol ddarnau o’r ras.

Y dyn cyntaf i groesi’r linell yng nghategori agored y dynion oedd Rob Samuel (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 0:34:32 gan dorri cyn record Gwyn Owen (Rhedwyr Eryri) o 7 eiliad.  Yr oedd Gwyn i hyn yn ail mewn amser o 0:34:49.

Aeth gwobr y categori V40 i Darren Blazier (Abergele Harriers) mewn amser o 0:38:02, V50 i Arwel Lewis (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 0:41:12, V60 i Phil Tân Jones (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 0:47:28 a’r V70 i Iorwerth Roberts (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 0:63:59.

 

Y ferch gyntaf yn y categori agored oedd Siobhan Evans (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 0:40:22.

Aeth y wobr o V40 i Emily Wood (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 0:52:48, V50 i Jill Riley (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 0:49:56.

Mae hi hefyd yn bwysig nodi na dim on pedair punt i redwyr clwb a chwe phunt i bawb arall oedd y gost i fynychu y ras yma – son am fargen!  Mae hyn wrth gwrs ond yn bosibl oherwydd gwaith diwyd y gwirfoddolwyr. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am roi ras mor dda ymalen i ni gyd!

Emlyn Owen

Rhostryfan 10K race – Wednesday 6th of May.

Luckily the rain had subsided and a dry mild night awaited around fifty runners which came to compete in Rhostryfan.  The Rob Samuel and Gwyn Owen were out in front leading the pack up the first steep hill into Rhosgadfan and then across to Fron, down to Carmel before following a narrow windy road back down to Rhostryfan.

As far as road races go the route was very varied with plenty of opportunities for changes in position throughout the different sections of the route.

1st overall male was Rob Samuel (Eryri Harriers) in a time of 0:34:32 which broke the previous record held by Gwyn Owen (Eryri Harriers) by seven seconds.  Gwyn himself came in second in a time of 0:34:49.

Male V40 went to Darren Blazier (Abergele Harriers) in a time of 0:38:02. V50 went to Arwel Lewis (Eryri Harriers) in a time of 0:41:12, male V60 went to Phil Tân Jones (Eryri Harriers) in a time of 0:47:28 and male V70 went to Iorwerth Roberts (Eryri Harriers) in a time of 0:63:59.

1st female was Siobhan Evans (Eryri Harriers) in a time of 0:40:22.  V40 went to Emily Wood (Eryri Harriers) in a time of 0:52:48 and V50 went to Jill Riley (Eryri Harriers) in a time of 0:49:56.

 

It is also important to note that the cost for entering this race was only four pounds for club runners and six pounds for non-club runners – talk about a bargain!  This of course is only possible due to the diligent work of all the volunteers, thank you all for putting on such a great race for us runners!

Emlyn Owen.

2 Responses to "Ras 10K Rhostryfan"

 1. Dylan Posted on 05/12/2015 at 6:35 am

  Is that the course record?
  I’ve done 34:20 in 2004 and im sure that a couple of guys have broken the 34 min mark
  Colin Jones
  Trgid Roberts
  Arwel Lewis?

 2. Wils Posted on 05/23/2015 at 10:04 pm

  Dyl – Ti ddim yn anghywir – Gan CJ oedd y record gwreiddiol yn 1995 (31.16), merched 1991 Liz Clarke (38.44) ond newidwyd a gwirwyd hyd y cwrs newydd gan Dafydd Ellis yn 2007, felly yr amseroedd ar ôl hynny sy’n cael eu cysidro fel “record”. (Rob 2015 a 40.12 gan Sarah Ridgeway yn 2011)

  Dyl – You are not wrong – Colin Jones had the original course record set in 1995 (31.16), women 1991 Liz Clarke (38.44) but the route was changed and re-measured in 2007 by Dafydd Ellis, so the “record” only applies to times set after that (Rob 2015 and 40.12 by Sarah Ridgeway in 2011.
  p.s. Did you mean Turgid Roberts? Or Tegid, the slim one? 😉

Leave a Reply