Ras Elidir 2018

Categories: Mountain Running News

Ras Elidir 2018

Cafwyd ras Elidir lwyddiannus eleni a’r tywydd yn ffafriol i’r 58 a redodd. Llongyfarchiadau i Gareth Hughes (Mercia) am ennill gyda amser o 57:06,  Felipe Jones (Sarn Helen) a Mark Roberts (Borrowdale) yn ail a thrydydd. Yn ras y merched  Miranda Grant (Eryri) oedd yn fuddugol gyda amser o 66:05,  Sarah Ridgway (Mercia) a Hayley Evans (Buckley) yn ail a trydydd.

Hoffwn ddiolch i’r rhedwyr am gefnogi y ras, y marshals am roi eu hamser ac i Celtest Ltd, Venol Heating, Grid 76, HE Hughes & Sons, Stephen Edwards, Jayne Lloyd, Mr & Mrs Pritchard, John Vaenol Arms.

Gobeithio y gwelwn ni chi flwyddyn nesaf.

Dyfed a Rhian

A good race was had on Saturday with excellent weather conditions for the 58 runners. Congratulations to Gareth Hughes (Merica) for winning this year race in a time of 57:06, with Filipe Jones (Sarn Helen) and Mark Roberts (Borrowdale coming in second and third. In the ladies race Miranda Grant (Eryri) was first home in 66:05, followed by Sarah Ridgway (Mercia) and Hayley Evans (Buckley).

Thank you to all the runners who supported the race as well as the marshals that gave their time as well as Celtest Ltd, Vaynol Heating, Grid 76, HE Hughes & Sons, Stephen Edwards, Jayne Lloyd, Mr & Mrs Pritchard, John Vaynol Arms.

We hope to see you all again next year

Dyfed & Rhian.

canlyniadau ras elidir2018results