Ras Moel Eilio (results added)

Categories: Mountain Running News

RESULTS: RasMoelEilio2015 results

 

Adroddiad Ras Moel Eilio – Dydd Sadwrn 23eg o Fai 2015.

‘Y tywydd sych a braf yn dod drost gant i un o rasys bwysicaf a fwyaf cyffroeus y tymor!’

Wel ,rhyfedd sut mae blwyddyn yn newid pethau de? Adeg yma blwyddyn dwythaf yr oedd hi yn wynt a glaw mwyaf diawledig, blwyddyn yma sych a cynnes iawn. Hyn wrth gwrs yn codi y niferoedd yn reit sylweddol i gant a saith o rhedwyr.

Mae’n bwysig cofio wrth gwrs nad dim Moel Eilio yn unig yw trwydd y ras yma – ar ol mynd I fyny Eilio mae angen mynd ymlaen wedyn i goncro Foel Gron, Foel Goch a Moel Cynghorion cyn y medrwch gychwyn i lawr allt serth iawn, drost afon a wedyn y llwybr yn ol i Llanberis, dipyn o sialens, hyd yn oed i rhedwyr gorau.

Y dyn cyntaf i groesi’r linell yng nghategori agored y dynion oedd Gareth Hughes 1:08:11.

Aeth gwobr y categori V40 i Dyfed Whiteside Thomas (Eryri Harriers) mewn amser o 1:11:21, V50 i Noel Craine mewn amser o 1:18:33, V60 i Derek Weaver (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 1:24:18 a’r V70 i John Morris (Rhedwyr Buckley) mewn amser o 1.43.52.

 

Y ferch gyntaf yn y categori agored ag hefyd V40 oedd Lauren Jessica (Rhedwyr Eryri) mewn amser o 1:19:07.

Aeth y wobr categori V50 i Emma Collins (Denbigh Harriers) mewn amser o 1:36:23.

Fe godwyd drost bump cant a hanner o bunau i elsuen Tenovus. Hoffai trefnwyr y ras roi diolch i noddwyr y ras oedd ‘Run Coed y Brenin’, ‘Joe Brown’, ‘Crib Goch Outdoor Adventure’ a ‘Pete Bland Sports’ ar gwirfyddolwyr a wnaeth wylio ar ol y rhedwyr i gyd.

Emlyn Owen, Eryri Harriers.

Moel Eilio Race Report – Saturday 23rd of May 2015.

‘Warm weather brings over a hundred runners to one of the most important fell runs of the season!’

Funny how a year changes things? This time last year the race had strong gusts of wind, rain & hail stones at one point! This year dry & warm weather which certainly helped to raise the number to one hundred and seven runners.

For those uninitiated it’s important to note that this race not only goes up Moel Eilio, the runners have to subsequently carry on to Foel Gron, Foel Goch and Moel Cynghorion before they descend a very steep slope & go through a river before the final path back to Llanberis. A challenge even for an experienced fell runner.

1st overall male was Gareth Hughes in a time of 1:08.

Male V40 went to Dyfed Whiteside Thomas (Eryri Harriers) in a time of 1:11:21. V50 went to Noel Craine in a time of 1:18:33, male V60 went to Derek Weaver (Eryri Harriers) in a time of 1:24:18 and male V70 went to John Morris (Buckley Runners) in a time of 1.43.52.

1st female & V40 was Lauren Jessica (Eryri Harriers) in a time of 1:19:07.

V50 went to Emma Collins (Denbigh Harriers) in a time of 1:36:23.

 

Over five hundred and fifty pounds was raised for Tenovus charity. The race organisers would like thank the race sponsors ‘Run Coed y Brenin’, ‘Joe Brown’, ‘Crib Goch Outdoor Adventure’ a ‘Pete Bland Sports’ as well as all volunteer marshalls who looked after all the runners.

Emlyn Owen, Eryri Harriers.

Leave a Reply