Ras Mynydd Conwy – Ieuenctid

Categories: Juniors News

Ffurflen Caniatad/Consent Form for Juniors

Ffurflen caniatâd a chofrestru ar gyfer Ras Mynydd Conwy 12fed Chwefror 2022, gan gynnwys caniatâd Profi-Olrhain COVID19.
Mae’r ras yn cael ei chynnal gan Rhedwyr Eryri. Prif gyswllt: Neal Hockley (neal.hockley@gmail.com). Os oes angen, mae manylion cyswllt swyddogion lles y clwb yma: http://www.eryriharriers.org.uk/contact-us/

Plîs darllenwch y manylion llawn ar gael yma, gan gynnwys *gofynion offer* : https://www.wfra.org.uk/ieuenctid-juniors/gog-cymru-n-wales/mynydd-conwy-mountain

_____________________________________________________________

Consent and registration form for the Conwy Mountain Junior Fell Race 12th February 2022, including consent for COVID19 test n trace. The race is being organised by Eryri Harriers, main contact: Neal Hockley (neal.hockley@gmail.com). If required, contact details for the club welfare officers are here http://www.eryriharriers.org.uk/contact-us/

Please read full race details here, including *mandatory kit requirements*: https://www.wfra.org.uk/ieuenctid-juniors/gog-cymru-n-wales/mynydd-conwy-mountain