Ras Y Moelwyn British Championship Fell Race

Categories: Mountain Running News

Ras y Moelwyn – 10mile fell race, held in Blaenau Ffestiniog on Saturday the 18th of May.

Eryri out in force for the first fell running championship race!

Fantastic weather conditions and a great atmosphere including local Welsh rock bands greeted all 362 runners who pitched up for the race. This year the race started from the middle of town close to the new striking new ‘Antur Stiniog’ building.

The nature of route which included exceptionally varied terrain – hard packed slate, bog, steep climbs and narrow rocky descents meant that a lot of jostling for positions occurred during this very exciting race.

1st overall male was Finlay Wild (Lochaber Athletic Club) in a time of 1:13:09 which was over three minutes ahead of second place! First Eryri club member was Richard Roberts who came in sixth in a time of 1:17:14. Male V40 went to Bob Hope (Pudsey & Bramley AC) in a time of 1:16:20, male V50 went to Mark Palmer (Mynydd Du) in a time of 1:22:32, male V60 went to Stephen Jones (Eryri Harriers) in a time of 1:32:15 & male V70 went to John Morris (Buckley RC) in a time of 2:13:36.

1st overall female was Jasmin Paris (Carnethy HRC) in a time of 1:26:54. First Eryri club member was Lauren Jeska who came in third and was also first female V40 in a time of 1:30:10. Female V50 went to Elizabeth Batt (Dark Peak) in a time of 1:47:55 and female V60 went to Wendy Dodds in a time of 2:05:01.

Forty seven Eryri club members attended – fantastic turnout for the club.

Emlyn Owen.

Ras y Moelwyn – Ras mynydd 10 milltir ym Mlaenau Ffestiniog – dydd Sadwrn 18fed o Ebrill.

Cyfuniad o dywydd da ac awyrgylch gwych gyda grwpiau roc Cymraeg lleol ar lwyfan yng nghanol y dref yn cyfarch y 362 o redwyr a ddaeth ynghyd ar gyfer y ras. Y flwyddyn hon yr oedd y ras yn cychwyn o ganol y dref wrth ochr adeiliad newydd trawiadol ‘Antur Stiniog’.

Yr oedd natur y trywydd y gymysg a diddorol iawn gan gynnwys llwybrau caled llechi, bryniau serth a darnau cul a charegog wrth ddod yn ôl i lawr. Arweiniodd hyn at ras gyffrous iawn gyda llawer o newid safloedd yn digwydd yn ystod y ras.

Y dyn cyntaf i groesi’r linell yng nghategori agored y dynion oedd Finlay Wild (Lochaber Athletic) mewn amser o 1:13:09 – dros dri munud o flaen yr ail safle!

Richard Roberts oedd y cyntaf o dim Eryri a oedd yn chweched mewn amser o 1:17:14.

Aeth gwobr y categori V40 i Bob Hope (Pudsey & Bramley AC) mewn amser o 1:16:20, V50 i Mark Palmer (Mynydd Du) mewn amser o 1:22:32, V60 i Stephen Jones (Eryri) mewn amser o 1:32:15 a’r V70 i John Morris (Buckley RC) mewn amser o 2:13:36.

Y ferch gyntaf yn y categori agored oedd Jasmin Paris (Carnethy HRC) mewn amser o 1:26:54. Lauren Jeska oedd y ferch gyntaf o dim Eryri a oedd yn drydydd ac hefyd yn gyntaf yng nghategori V40 mewn amser o 1:30:10. Aeth gwobr categori y V50 i Elizabeth Batt (Dark Peak) mewn amser o 1:47:55 a’r V60 i Wendy Dodds mewn amser o 2:05:01.

Braf oedd gweld pedwar deg saith o redwyr Eryri wedi dod ynghyd ar gyfer y ras.

Emlyn Owen.

 

 

IMG_0130 IMG_0107 IMG_0095

Leave a Reply