Rhedeg Nos Fercher / Wednesday Evening Runs

Categories: Training News

Rhedeg Nos Fercher…

A’r gaea’ wedi cyrraedd a’r cloc wedi ei droi – mae hi’n dywyll yn gynnar ac yn amser i feddwl am redeg gyda’r nos. Yn eu caredigrwydd mae Dilwyn a Sioned Rowlands wedi cynnig eu gwasanaeth i drefnu gweithgaredd o’r fath ar nosweithau Mercher. Fydd y rhedeg ddim yn rhy sydyn – na phoener am gael eich gadael ar ôl. Bydd hyn yn gyfla i fynd ati i redeg am y tro cyntaf neu i ddal gafael rhag mynd yn llesg a di-lun dros y gaea’. Mi dydd hyn mewn mannau gwahanol bob wythnos: e.e. Y Foryd, Parc Menai, y Ddau Lyn Llanberis. O ran pellter rhwng 5 i 10 milltir, ac o ran amser 40 munud i awr a hanner. Mi dydd y tir dan draed yn amrywio o lôn i dir garw. Yr amser cychwyn fydd 1830. Bydd y wybodaeth am y lleoliad ar y wefan ac mewn e-bost wythnosol bob wythnos.

A chofiwch bydd isio torjis pen hefo chi.

Rhediad gyntaf yn dechrau o gwesty Fictoria yn Llanberis am 18:30 ar 14 Tachwedd.

Am manylion pellach cysylltwch a:

chinaman_math@yahoo.co.uk

or

dilwyn.rowlands@lineone.net


Wednesday evening runs…

With the winter upon us night runs will become inevitable, as a result Eryri club members Dils and Sioned Rowlands have decided to volunteer their services to host a Wednesday evening social run. These runs will be steady paced so don’t need to worry about being left behind – perfect for getting into running or just for ‘ticking over’ the winter months. The locations will vary per week, from Caernarfon’s Y Foryd, to Bangor’s Parc Menai to Llanberis’ ‘Dau Llyn’. The distances will vary from 5-10miles, time from 40mins-1hr30mins. Running surfaces will also vary from road to trail to semi-fell, meeting time will be 1830. Weekly details will be communicated via the club website and the weekly e-mail.

Remember your head torches.

First run to start from the Victoria Hotel in Llanberis on the 14th November.

For further info, e-mail:

chinaman_math@yahoo.co.uk

or

dilwyn.rowlands@lineone.net