Rhedeg Nosweithiau Iau / Thursday night runs

Categories: Training News

Rhedeg Nosweithiau Iau:

Hysbyseb arall hyfforddi /gymdeithasu gan aelodau’r clwb: Dyfed Whiteside-Thomos a Nick Jones (un o drigolion newydd Llanberis) yn barod i gyfarfod cydredwyr am 1915 o flaen yn y Syrjeri Doctors, Llanberis ar nosweithiau Iau dros y misoedd nesaf – yr un gyntaf ar 8fed Tachwedd. Rhedeg ar y lonydd o gwmpas y pentref fyddan nhw fwya a hynny heb fod yn rhy sydyn. Croeso i bawb ymuno.


Thursday night runs:

Another Eryri crowd social / training run to advertise. Dyfed Whiteside-Thomos and new Llanberis resident Nick Jones are happy to meet people at 1915 at the Doctors surgery in Llanberis on Thursday evenings – the first being the 8th November. Over the coming months the run will mostly be on the roads around the village and ran at a steady pace so again anyone welcome.