Rhediad Rory/Rory’s run

Categories: Mountain Running News,Road News

Rhediad Rory

Fe fydd Eryri Harries yn cynnal Rhediad Rory ar Ionawr 13eg 2019.

Cyfle  redwyr ddod ynghyd i hel atgofion drwy redeg a mwynhau rhai o hoff lwybrau Rory.

Cyfarfod yn Mynydd Gwefru Llanberis 09:30, rhediad yn cychwyn 10:00

 

Croeso cynnes i bawb

Rory’s run

Eryri Harries will be hosting Rory’s run on January 13 2019

Meet at Electric Mountain Car Park 09:30, run will start 10:00

It will be an opportunity to remember Rory and follow some of his favourite runs.