Snowdonia Marathon Eryri (26.10.19)

Categories: Road News

Snowdonia Marathon Eryri (26.10.19)

Diwrnod glawog I gyfarch yr rhedwyr, ond y tywydd yn gwella drwy y dydd. Mi roedd 35 o aelodau Eryri yn rhedeg. Llongyfarchiadau I pawb a cymerodd rhan, llwyddiant eto eleni I Andrea Rowlands, merch 1af.

A rainy start to this year marathon, but improving by the time the runners returned back to Llanberis. There was 35 Eryri members running this year. Congratulations to everyone who took part. There was success for Andrea Rowlands again this year, 1st female back.

Ian Edwards, Twm Morgan, Andrea Rowlands (1stF/48th), Gwyn Williams, Gwion Williams,

Nia Albiston (2nd FV40), Paul Hodges, Megan Hughes, Jason Parry Jones, Helen Morgan, Chris Cook, Manon Wilkinson, Emlyn Roberts, Brian Wills, Guto Edwards, Ieuan Belshaw, Levente Incze,

Richard Evans, Harri Roberts, Jess Mullen, Will Evans, Emily Wood, Eurwyn Edwards, Barry Davies,

Gwyn Arfon Williams, Gwenllian Dafydd, Fiona Owen, Sioned Rowlands, Hayley McDonald Jones, Maggie Oliver (1st FV70), Gwyn Evans, Jon Seddon, Viv Edwards, Hugh Morgan, Peter John Lewis

Results to be found here:

https://www.tdleventservices.co.uk/event-results/year/2019