Special General Meeting – Tues 11th Sept – Y Caban

Categories: Membership News

Dear Members,

It is my duty as Chairman to advise you that a Special General Meeting of the Eryri Harriers is to be convened.

At a recent meeting, the Club Committee, with some regret, voted to decline the membership of an individual. In such circumstances an individual has the right as per the Club Constitution to request an SGM.

The meeting will be held at 7pm on Tuesday 11thSeptember 2012 at Y Caban, Brynrefail.

All members are eligible to vote, however Social and Honorary Members may not.

If you require further information please contact me directly.

Craig Jones,

Club Chairman.


Annwyl Aelodau,

Mae’n ddyletswydd arnaf fel Cadeirydd i’ch hysbysu fod Cyfarfod Cyffredinol Arbennig o Glwb Rhedwyr Eryri wedi ei alw.

Mewn cyfarfod diweddar o Bwyllgor y Clwb, pleidleisiwyd gyda gofid i wrthod aelodaeth i unigolyn. Dan amgylchiadau o’r fath, ac yn ol Cyfansoddiad y Clwb, mae gan yr unigolyn yr hawl i apelio mewn CCA.

Cynhelir y CCA am 7.00 nos Fawrth, 11eg o Fedi 2012 yn Y Caban, Brynrefail.

Mae hawl gan bob aelod i bleidleisio, ond ni all Aelodau Cymdeithasol nac Aelodau Anrhydeddus wneud hynny.

Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch a mi yn uniongyrchol.

Craig Jones,

Club Chairman.