top of page
  • Writer's pictureEryri Harriers

Borders League - Deeside 202415 Eryri Harriers aeth i Deeside heddiw i cynrychioli'r clwb yn y Borders League. Nic Brook oedd yr Eryr gynta i orffen yn safle 36 a gael ei ddilyn adref gan - 75th Ian Edwards. 85th Samuel Drinkwater. 95th Elliw Haf. 96th Anna Drinkwater. 147th Anthony Davies. 150th Matthew Bartlett. 165th John Jones. 166th Neil Vickers-Harris. 182nd Andy Jones. 192nd Arwel Lewis. 276th Helen Blair. 290th Steven Brown. 308th Nia Meleri-Edwards a 354th Don Williams.


Canlyniadau llawn ar wefan bordersleague.org.uk


Ras nesa yn Hoylake ar Ddydd Sul 17th o Fawrth am 11:00yb.


Da iawn pawb a diolch mawr i Deeside AAC am trefnu.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Pedol Peris

Oherwydd fod ras Pedol Peris yn cyfri yn y pencampwriaeth Prydain eleni ni fydd cofrestru yn agor tan Gorffennaf y 1af 2024. Mwy o manylion i ddilyn ar ei'n wefan a socials!

Borders League - Wrecsam

Llongyfarchiadau i'r 14 rhedwyr Eryri wnaeth gwneud eu ffordd i Wrecsam ddoe am y ras diweddaraf Borders League. Canlyniadau fel yr isod - 51 - Nic Brook 84 - Michael Coyne 99 - Samuel Drinkwater 109

Borders League - Ras 1

Cychwyn arbennig i tymor 2023/24 y Borders League penwythnos 'ma yng Nghaernarfon gyda 17 fest Eryri ymhysg y 315 rhedwyr. Canlyniadau - 31 - Nic Brook 41 - Ian Edwards. 54 - Dafydd Gwyn. 64 - Michael

Comentarios


bottom of page