top of page

Safbwyntiau Pwyllgorau y cytunwyd arnynt yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd yn 2022.

Cadeirydd:
Nia Albiston
E-bost: albiston@doctors.org.uk

Is-Gadeirydd:
Jennifer Charlton
E-bost: jmlatter@hotmail.com

Ysgrifennydd:
Anna Drinkwater
E-bost: anna.drinkwater22@gmail.com

Ysgrifennydd Aelodaeth:
Kate Worthington
E-bost: EHMembershipSec@mail.com

Trysorydd:
Ian Robson
Ebost: icrobson@outlook.com

Iau:
Neal Hockley
E-bost: neal.hockley@gmail.com

Lles yr Adran Iau:
Helen Morgan
E-bost: helmmorg@gmail.com

Cynrychiolydd Mynydd:
Suzzie Richards & Lizzie Richardson

E-bost: suzierichards1@googlemail.com
E-bost: richardsone777@gmail.com

Cynrychiolydd Ffordd:
Arwel Lewis a Dyfed Whiteside-Thomas
E-bost: arweleryri@googlemail.com
E-bost: dyfedwhitesidethomas@gmail.com

Cynrychiolydd Traws Gwlad:
Mike Blake a Helen Blair
E-bost: mikejohnblake@yahoo.co.uk
Ebost: helen@isallt.co.uk

Offer:
Mike Blake
E-bost: mikejohnblake@yahoo.co.uk

Pecyn Clwb:
Dafydd Whiteside Thomas
Ebost: dafydd.wthomas@btinternet.com

Archifydd:
Dafydd Whiteside Thomas
Ebost: dafydd.wthomas@btinternet.com

Gwefeistr:
Ian Edwards
E-bost: 

Swyddog y Wasg a’r Gymraeg:
Emlyn Owen
E-bost: emlyn676@tiscali.co.uk

Swyddog Lles Merched
Nia Albiston
E-bost: albiston@doctors.org.uk

Swyddog Lles Gwryw
Dafydd Whiteside Thomas
Ebost: dafydd.wthomas@btinternet.com

Cymdeithasol
Safle Agored

Aelodau Cyffredin
Dafydd Williams
E-bost: dafswill@gmail.com

bottom of page