top of page

Eryri Harriers

Ffurfiwyd Harriers Eryri mewn cyfarfod a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Royal Victoria, Llanberis ar 7 Medi 1977.

Galwyd y cyfarfod gan Ken Jones, trefnydd Ras yr Wyddfa ar y pryd, a wahoddodd eraill, yn dilyn awgrym gan Gymdeithas Athletau Amatur, eraill i ymuno ag ef i ffurfio clwb athletau, gan nad oedd un arall yng Ngwynedd bryd hynny. Cytunodd y rhai a oedd yn bresennol i ffurfio’r clwb a chytunwyd ar swyddi’r Cadeirydd, yr Ysgrifennydd, y Trysorydd ac Ysgrifennydd y Gemau.

 

Cliciwch yma i weld copi o gofnodion y cyfarfod cyntaf.

Cyfansoddiad

Yswiriant

Y lle ora i archebu eich fest

Mae'r clwb yn roi amryw o rasus ymlaen bob blwyddyn

Ychydig o rhesymau pam ddylsa chi feddwl am ymuno ei'n clwb

Mi fydd munudau y AGM ar gael yn fanhyn

bottom of page