top of page
  • Writer's pictureEryri Harriers

Borders League 22/23

Wel dyna ni, tymor arall o'r Borders League wedi dod i ben. Er siomedig oedd y niferoedd eto flwyddyn yma, mae'n falch iawn gweld aelodau y clwb yn gorffen y tymor efo rywbeth i ddathlu.


Yn ei categoriau oedran gafodd Mike Snell a Don Williams 1af, Arwel Lewis a Anna Drinkwater 2il a aeth 3ydd yn y V35 categori i Gemma Brown - Hefyd, gafodd dynion Eryri 'Most Improved'!


Er y canlyniadau uniongyrchol cryf - mae'n dda atgoffa na cynghrair clwbiau yw hwn. Mi fysa hi'n gret os fysa ni medru gael niferoedd fawr allan ar gyfer rasus 2023/24 ac llwyddo fel clwb.


Mae'r rasus am ddim ac yn llawn talent! Mae'n cyfle gret i profi eich hynna'n yn erbyn y rhedwyr gorau yn Gogledd Cymru a Gogledd Gorllewin Lloegr. Efo'r talent sydd yn Eryri, does DIM rheswm fedrwn ni ddim cystadlu gyda'r goreuon!
1 view0 comments

Recent Posts

See All

Ras y tren 5k

RHEDWYR ERYRI HARRIERS Ras y tren DINAS i CAERNARFON Ras y tren - 19/07/2023 Tren yn gadael stesion Caernarfon am 7:30yh ac mae'r ras yn cychwyn yn stesion Dinas am 8yh Mwyafrif o 300 o rhedwyr! Cost

Rasus wicend 15-16/04/23

Cynghrair y Borders – Wyddgrug 5 Milltir Ar bore gwlyb ond llonydd, gorffenodd 10 aelod o Eryri y ras 5 milltir yn yr Wyddgrug. Canlyniadau - 26 - Nic Brook 28 - Ian Edwards 62 - Gemma Moore 104 - Sam

Comments


bottom of page