top of page
  • Writer's pictureEryri Harriers

Borders League - Ras 1

Cychwyn arbennig i tymor 2023/24 y Borders League penwythnos 'ma yng Nghaernarfon gyda 17 fest Eryri ymhysg y 315 rhedwyr.


Canlyniadau -

31 - Nic Brook

41 - Ian Edwards.

54 - Dafydd Gwyn.

64 - Michael Coyne.

70 - Gemma Moore.

98 - Suzie Richards.

114 - Anthony Davies.

121 - Tess Elias.

126 - Matt Bartlett.

137 - Neil Vickers-Harris.

148 - John Jones.

153 - Abby Carter.

167 - Arwel Lewis.

233 - Helen Blair.

260 - Maldwyn Jones.

272 - Nia Meleri-Edwards

286 - Don Williams.


Gair o ddiolch i pawb wnaeth helpu ar y diwrnod yn enwedig -


Ann & Sharon, Felicity Aries, Mike Blake. Dave Bough. David Buse. Eurwyn Edwards. Ynyr Hughes. Rhys Lewis. Anthony, Dewi & Gethin Rogers. Dilwyn Rowlands. Dyfed and Rhian Whiteside-Thomas. Alan & Pat Wilson. Rob Mackey. Cymorth Cyntaf Medi-Tec a Cyngor Gwynedd am y defnydd o'r stafelloedd newydd/toiledau. Hefyd, Kevin Clark am y defnydd o'r gazebo a Ceurwyn o Coffi Dre am y lluniaeth.


Canlyniadau llawn i'w weld ar wefan y Borders League: https://www.bordersleague.org.uk/.2 views0 comments

Recent Posts

See All

Pedol Peris

Oherwydd fod ras Pedol Peris yn cyfri yn y pencampwriaeth Prydain eleni ni fydd cofrestru yn agor tan Gorffennaf y 1af 2024. Mwy o manylion i ddilyn ar ei'n wefan a socials!

Borders League - Wrecsam

Llongyfarchiadau i'r 14 rhedwyr Eryri wnaeth gwneud eu ffordd i Wrecsam ddoe am y ras diweddaraf Borders League. Canlyniadau fel yr isod - 51 - Nic Brook 84 - Michael Coyne 99 - Samuel Drinkwater 109

Comments


bottom of page