top of page
  • Writer's pictureEryri Harriers

Borders League - Wrecsam

Llongyfarchiadau i'r 14 rhedwyr Eryri wnaeth gwneud eu ffordd i Wrecsam ddoe am y ras diweddaraf Borders League.


Canlyniadau fel yr isod -

51 - Nic Brook

84 - Michael Coyne

99 - Samuel Drinkwater

109 - Anna Drinkwater

137 - Anthony Davies

159 - Matt Bartlett

164 - John Jones

167 - Andy Jones

195 - Neil Vickers-Harris

210 - Arwel Lewis

255 - Helen Blair

298 - Steven Brown

317 - Don Williams

319 - Paula Maguire


Hwn oedd hefyd y ras olaf yn y pencampwriaeth rhedeg lon - Llongyfarchiadau i enillydd 2023 sef Nic Brook a Gemma Moore


Da iawn hefyd i Luke Northall ai tim am gael y ras ymlaen o dan amodau anodd efo'r tywydd.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Pedol Peris

Oherwydd fod ras Pedol Peris yn cyfri yn y pencampwriaeth Prydain eleni ni fydd cofrestru yn agor tan Gorffennaf y 1af 2024. Mwy o manylion i ddilyn ar ei'n wefan a socials!

Borders League - Ras 1

Cychwyn arbennig i tymor 2023/24 y Borders League penwythnos 'ma yng Nghaernarfon gyda 17 fest Eryri ymhysg y 315 rhedwyr. Canlyniadau - 31 - Nic Brook 41 - Ian Edwards. 54 - Dafydd Gwyn. 64 - Michael

Коментарі


bottom of page