top of page

Rhedeg Bore Sul

03

Yn bennaf dros benwythnosau gaeafol pan nad oes rasys lleol, mae criw yn cyfarfod am 10.30yb ar y Sul. Mae lleoliadau gogledd Eryri yn newid bob wythnos i roi amrywiaeth ac i gyflwyno newydd-ddyfodiaid i wahanol lwybrau a thiroedd .

Fel arfer mae lle i ddau grŵp ganiatáu ar gyfer gwahanol gyflymderau a lefelau ffitrwydd. Os yw'r cynllunio wedi mynd yn dda, mae'r grwpiau'n cyfarfod yn ôl yn y ceir ar ôl tua 2 awr ac yn gohirio i gaffi i ail-lenwi â thanwydd. 

Tudalen Facebook Rhedeg Bore Sul

bottom of page