top of page

Pencampwriaethau Clwb -
Ffordd

02

Mae aelodau Eryri yn cael cyfle i gystadlu ym Mhencampwriaethau blynyddol y clwb, sy’n cynnwys digwyddiadau a ddewiswyd cyn dechrau pob tymor, fel a ganlyn –

Manylion llawn Pencampwriaethau rasio ffordd y clwb isod (5 canlyniad gorau i gyfri)
 

14 Ras - 7 ras gorau i gyfri (Lleiafrif o 6 i cystadlu). 10 pwynt ychwanegol i rasus Borders League

13/01/24 - Twin Piers 10k    
28/01/24 - BRRL Wirral    
11/02/24 - Nick Beer 10k    
25/02/24 - BRRL Deeside    
03/03/24 - Anglesey Half Marathon    
17/03/24 - BRRL Hoylake    
08/05/24 - Rhostryfan 10k    
05/06/24 - Llanrug 5k    
18/08/24 - Caernarfon 10k    
xx/xx/24   - BRRL    
26/10/24 - Eryri Marathon    
17/11/24 - Conwy Half Marathon    
xx/xx/24  - BRRL    
xx/xx/24  - BRRL

Fel mae hi'n sefyll 'wan - EHRR

bottom of page